Memory Against Inhumanity: people with mental disorders under totalitarian regimes in Europe

15Sep
0Comments

Europe for citizens

MAI+ will promote a shared and intercultural reflection on what happened to people with mental illness during totalitarianisms in EU, addressing European citizens that nowadays witness other forms of denial of human rights or risk to repeat the same loss of humanitas experienced in the past. MAI+ in Italian actually means never again. Bolzano and Milan will host the Italian version of the travelling exhibition Registered, persecuted, annihilated:The Sick and the Disabled under National Socialism, launched in Germany in 2014 by the German Psychiatric Society DGPPN, which strongly invites to reflect on inhumanity by remembering the specific persecution of the mentally illness.

During the 1st symposium in Bolzano representatives of the partner countries, historians, psychiatrists and college students will reflect in a critical way on the appropriate forms of Remembrance when facing the challenges of our present.

Students from all Partners (aged 13-15/17-18 years) will be involved in educational workshops aimed at the de-stigmatization of mental illness, with the support of local mental health professionals.

In IT younger students will participate in theatre labs and perform theatre plays, older ones will realize short documentaries on the Human-Inhumanity theme.

In EL, RO and SI students of secondary schools will realize researches on the condition of the mentally illness during totalitarianisms facing their national history and reconstructing the patients’ biographies. They will also select films from their countries, dated between 30s and 60s, which treat the theme of mental illness.

The results of these researches, workshops and video documentations will be presented during the Final Symposium. Documentaries on the “Perception of mental illness” and the question “What is inhumanity?”, produced by Netforpp, will be screened during the 2nd Symposium and travelling exhibition in Milan.

Start Date: 01-09-2017   
End Date: 28-02-2019
Duration in months: 18
Total Budget: 99,750 Euros

Countries: Italy, Greece, Slovenia, Romania
Activity: Strand1: European Remembrance

Project results:

Total number of participants2968 (Italy 2116, Slovenia 373, Greece 125, Romania 354)

The summary of the project’s events is available >>>> here (EN)

The summary of the project’s events is available >>>> here (RO)

Spatiu expozitional Milano, 2019 Simpozion final Milano, ian 2019

Project Activity n.5 – Educational workshops in Romania: the perception of mental disorders/Mental health “care” during totalitarianism /Filmography on people with mental disorders

Participation: The activity involved 34 citizens from the city of Timisoara (Romania), out of which 29 were High School students age 16-18.
Location / Dates: The event took place at the Technical College Emanuil Ungureanu in Timisoara (Romania), from 26/03/2018 to 30/03/2018
Short description: The aim of the event was to promote remembrance culture among young people by giving them knowledge of the persecutions of people with mental disorders during Nazism and Communism. During five days, the 29 youngsters participated in non-formal educational activities which included exploration of the historical facts related to the Nazi and Communist persecution, learning about mental illnesses and discrimination, learning about film making and finally the actual filmmaking, which expressed the young people’s perspective on two main topics: human rights and the inhuman treatment of the people with mental illnesses during the Communist regime. The young participants created two scripts and, during two days, March 30th and May 6th, they realized two short films. The public screening of the two films took place on June 20th, 2018, at the Technical College Emanuil Ungureanu, in Timisoara, in the presence of over 70 high-school students.

Launching event

The launching event of the short-movies took place on June 20th, 2018 – at the Technical College Emanuil Ungureanu – Timisoara, RO.

Videos created by young people, a message about universal human rights. A critical but also empathic look at history.

Workshops and film making

Workshops: March 26th-30th, 2018 – at the Technical College Emanuil Ungureanu – Timisoara, RO.
Film making: March 30th-June 20th, 2018

Coordinating teacher: prof. Alin Jitărel

Project map

Click for Project details on the Europe for Citizens Program Portal

Coordinating organisation

NETWORK EUROPEO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN PSICHIATRIA PSICODINAMICA – Roma, Italia

Partners

REGIONAL & EUROPEAN INITIATIVES DEVELOPMENT AGENCY (REIDA) – LARISSA, Greece
ACADEMUS, IZOBRAZEVANJE IN RAZVOJ D.O.O. – KOPER, Slovenia
FUNDATIA STUDENT PLUS – Timisoara, Romania
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA – Romania

Co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union

15Sep
0Comments

Europe for citizens

Memoria împotriva inumanității: persoanele cu tulburări mintale în regimurile totalitare din Europa

MAI + va promova o reflecție comună și interculturală asupra a ceea ce sa întâmplat cu persoanele cu boli mintale în timpul totalitarismului în UE, adresându-se cetățenilor europeni care se confruntă astăzi cu alte forme de negare a drepturilor omului sau riscă să repete aceeași pierdere a umanitărilor cu experiență în trecut. MAI + în limba italiană înseamnă, de fapt, ”să nu se repete niciodată”. Bolzano și Milano vor găzdui versiunea italiană a expoziției itinerante Registered, persecuted, annihilated: The Sick and the Disabled under National Socialism (Înregistrate, persecutate, anihilate: bolnavii și persoanele cu handicap sub regimul național-socialist), lansate în Germania în 2014 de către Societatea Germană de Psihiatrie DGPPN, care invită cu tărie la reflecția asupra inumanității amintind persecuția specifică a bolilor psihice.

În cadrul primului simpozion din Bolzano, reprezentanții țărilor partenere, istorici, psihiatri și studenți vor reflecta într-un mod critic asupra formelor adecvate de rememorare în contextul provocărilor prezentului.

Elevii de la toți partenerii (cu vârste cuprinse între 13-15 ani și 17-18 ani) vor fi implicați în ateliere de învățământ destinate dezestimării bolilor psihice, cu sprijinul profesioniștilor din domeniul sănătății mintale locale.

În IT, studenții mai tineri vor participa la ateliere de teatru, iar cei mai în vârstă vor realiza filme de scurt metraj pe tema Umanității-”In-umanității”.

În GR, elevii RO și SI ai școlilor/liceelor vor realiza cercetări privind starea bolilor psihice în timpul totalitarismelor care se confruntă cu istoria lor națională și vor reconstrui biografiile pacienților. De asemenea, vor selecta filme produse în țările lor, din perioada anilor 1930 – 1960, care tratează tema bolii psihice.

Rezultatele acestor cercetări, ateliere și documentare/filme video vor fi prezentate în cadrul Simpozionului Final. Documentarul despre “percepția bolilor mintale” și întrebarea “Ce este inumanitatea“, produs de Netforpp, vor fi vizionate în cadrul celui de-al doilea Simpozion și al expoziției itinerante din Milano.

Data de începere: 01-09-2017
Data de încheiere: 28-02-2019
Durata în luni: 18
Buget total: 99,750

Țări: Italia (IT), Grecia (GR), Slovenia (SI), România (RO)
Activitate: Strand1: Memoria europeană

Rezultatele proiectului:

Numar total de participanti2968 (Italia 2116, Slovenia 373, Grecia 125, Romania 354)

Rezumatul activitatilor proiectului este disponibil >>>> aici (EN)

Rezumatul activitatilor proiectului este disponibil >>>> aici (RO)

Spatiu expozitional Milano, 2019 Simpozion final Milano, ian 2019

Activitatea n.5 – Atelierele educaționale din România: percepția tulburărilor mintale / “îngrijirea” sănătății mintale în timpul totalitarismului / Filmografia cu privire la persoanele cu tulburări mintale

Participare: Activitatea a implicat 34 de cetățeni din orașul Timișoara (România), dintre care 29 erau elevi de liceu în vârstă de 16-18 ani.
Locul / data: Evenimentul a avut loc la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu din Timișoara (România), de la 26/03/2018 până la 30/03/2018
Scurtă descriere: Scopul evenimentului a fost promovarea culturii memoriei europene în rândul tinerilor, oferindu-le cunoștințe despre persecuțiile persoanelor cu tulburări psihice în timpul nazismului și comunismului. Pe parcursul a cinci zile, cei 29 de tineri au participat la activități educaționale non-formale care au inclus explorarea faptelor istorice legate de persecuția nazistă și comunistă, învățarea despre boli mintale și discriminare, ateliere de film și scenografie și, în final, realizarea cinematografică, care a oferit perspectiva tinerilor participanți asupra a două teme principale: drepturile omului și tratamentul inuman al persoanelor cu boli mintale în timpul regimului comunist. Tinerii participanți au creat două scenarii și, în două zile, 30 martie și 6 mai, au realizat două filme de scurt-metraj. Proiecția publică în premieră a celor două filme a avut loc la 20 iunie 2018, la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, la Timișoara, în prezența a peste 70 de elevi de liceu.

Evenimentul de lansare

Evenimentul de lansare al filmelor de scurt metraj a avut loc în 20 iunie 2018 – la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu – Timisoara, RO.

Video-urile create de tineri, un mesaj pentru drepturile universale ale omului. O privire critică, dar și empatică asupra istoriei.

Ateliere, cercetare și realizarea de filme

Ateliere: Martie 26-30, 2018 – la Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu – Timisoara, RO.
Filmele au fost realizate în perioada: 30 Martie – 20 Iunie, 2018

Coordonator, prof. Alin Jitărel

Harta proiectului

Faceți clic pentru detalii despre proiect pe portalul programului Europa pentru cetățeni

Coordonator

NETWORK EUROPEO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN PSICHIATRIA PSICODINAMICA – Roma, Italia

Parteneri

REGIONAL & EUROPEAN INITIATIVES DEVELOPMENT AGENCY (REIDA) – LARISSA, Greece
ACADEMUS, IZOBRAZEVANJE IN RAZVOJ D.O.O. – KOPER, Slovenia
FUNDATIA STUDENT PLUS – Timisoara, Romania
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA – Romania

Co-funded by the Europe for Citizens Programme of the European Union