Strangers Yesterday, Friends Today, a Family Tomorrow, 2012

  • Home
  • Tineret
  • Strangers Yesterday, Friends Today, a Family Tomorrow, 2012
02Jul
0Comments

Strangers Yesterday, Friends Today, a Family Tomorrow (Ieri eram străini, astăzi suntem prieteni, mâine vom fi o familie) este un proiect Tineret în Acțiune – Acțiunea 2.1, care a fost implementat în Timișoara, în perioada 1 februarie – 30 iunie 2012 și a abordat problema migrației și a riscurilor asociate.

Obiectivele proiectului:
– Sensibilizarea tinerilor și a comunității timișorenecu privire la dificultățile pe care le întâmpină refugiații și solicitanții de azil
– Echiparea tinerilor voluntari cu competențe interculturale; abilități de conducere; sprijinirea lor în dezvoltarea și implementarea de noi proiecte (concert de caritate Friends4Friends, Easter in a shoe box)
– Sprijinirea integrării sociale a foștilor solicitanți de azil care sunt în prezent cetateni ai orasului nostru, oferindu-le cursuri de limba și cultura română, sesiuni de dezvoltare a competențelor de viață și organizarea de activități comune ( de sport , concert de caritate , “pancakes and stories”)
– Dezvoltarea website-ului www.yfriends.ro

LogoTiA(1)LogoProgramTiA(1)“Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.”

02Jul
0Comments

Strangers Yesterday, Friends Today, a Family Tomorrow is a Youth in Action project – Action 2.1, which was implemented in Timisoara. between February 1st -June 30th, 2012 and addressed the problem of migration and its associated risks.

The objectives of the project were:
– raise awareness among the young people and in the community of Timisoara about the difficulties the refugees and asylum seekers face
– equip the young volunteers with intercultural skills & leadership skills; support them in developing and implementing new projects (charitable concert Friends 4 Friends, Easter in a ShoeBox)
– contribute to the social integration of the former asylum seekers who are currently new citizens of our city by offering them Romanian language and culture classes, life skills sessions and organizing common activities (sports, charitable concert, Pancakes and Stories events)
– develop the www.yfriends.ro website