Archive

RESPECT: Educație și incluziune prin e-learning

02Sep
0Comments

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 1 „Susținerea utilizării...

More

RESPECT: Education and inclusion through e-learning

02Sep
0Comments

The project is co – financed by the European Regional Development Fund through the Sectoral Operational Programme “Increase of Economic Competitiveness” Axis III “Information and communication technology for public and private sectors”, Key Area of ​​Intervention 1″...

More