Archive

Ulysses’ Gaze: Povești ale migrației în cinematografia est-europeană

02Oct
0Comments

Ulysses’ Gaze: Povești ale migrației în cinematografia est-europeană este un proiect Grundtvig – Parteneriate pentru învățare, Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții al Uniunii Europene. Proiectul se desfășoară între octombrie 2013 și iunie 2015. El este rezultatul...

More

EVS TEAM, 2012-2013

02Sep
0Comments

EVS TEAM is a Youth in Action project – Action 2.1, European Voluntary Service which took place in Timisoara between Sep 1st 2012 – July 31st 2013 and had as a main objective the personal development of four volunteers from four different European countries: Austria, Spain, The Netherlands...

More

EVS TEAM, 2012-2013

02Sep
0Comments

Proiectul EVS TEAM – a fost derulat prin programul Youth in Action project – Acțiunea 2.1, în perioada 1 septembrie 2012 – 31 iulie 2013 și a avut ca principal obiectiv dezvoltarea personala a 4 voluntari prin implicarea în activități de voluntariat. Cei patru voluntari din...

More

Re-Generation project 2013

02Jul
0Comments

“Re-Generation: reinvigorating communities through inter-generational programmes” is aYouth in Action Project – Action 1.2 and took place between January 15th-June 30th, 2013. Its main objectives are the inter-generational dialogue, learning with and from the other generations –...

More

Proiectul inter-generational “Re-Generation”

02Jul
0Comments

Proiectul “Re-Generation: reinvigorating communities through inter-generational programmes” a fost derulat prin programul Youth in Action – Acțiunea 1.2, în perioada 15 ianuarie-30 iunie 2013. Dialogul inter-generațional, schimbul de competente între generații și implementarea...

More

Europe Direct Timişoara Information Centre 2013-2017

01Jan
0Comments

As the first point of access to the EU for citizens, the Europe Direct Information Center Timisoara provides information, advice, assistance and answers to questions about the EU, particularly on the rights of EU citizens, EU priorities and general annual legislation, policies, programs and funding its...

More

Centrul de Informare Europe Direct Timișoara 2013-2017

01Jan
0Comments

În calitatea de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetățeni, Centrul de Informare Europe Direct Timișoara oferă  informații, consiliere, asistență și răspunsuri la întrebări privind UE, în special cu privire la drepturile cetățenilor UE, prioritățile UE generale și...

More

European Volunteers Take Action, 2011-2012

02Sep
0Comments

This project is part of the Youth in Action Programme, Action 2.1 – the European Voluntary Service. Three volunteers from three different countries – Slovakia, Germany and Turkey – spent 8-12 months in our country. During this time, they taught foreign languages to the senior citizens...

More

European Volunteers Take Action, 2011-2012

02Sep
0Comments

Proiectul European Volunteers Take Action este parte a programului Tineret în Acțiune, Acțiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat. În cadrul proiectului, 3 voluntari din 3 tari diferite – Slovacia, Germania și Turcia – s-au implicat în activitățile Fundației Student Plus...

More

Strangers Yesterday, Friends Today, a Family Tomorrow, 2012

02Jul
0Comments

Strangers Yesterday, Friends Today, a Family Tomorrow (Ieri eram străini, astăzi suntem prieteni, mâine vom fi o familie) este un proiect Tineret în Acțiune – Acțiunea 2.1, care a fost implementat în Timișoara, în perioada 1 februarie – 30 iunie 2012 și a abordat problema migrației...

More

Pages: 1 2 3 4 5