Șanse Egale

Motto: Prețul neintegrării este mult mai mare decât prețul integrării.”

Fundația Student Plus pune accentul pe crearea unui spirit de cooperare între organizații, comunitatea locală și autorități, pentru sprijinirea și integrarea grupurilor dezavantajate.

Astfel, în ultimii ani, am derulat proiecte și cursuri derulate pentru studenții străini, tineri provenind din medii dezavantajate și solicitanți de azil, precum și campanii de conștientizare ale comunității timișorene cu privire la problematica migrației.