Europe Direct Timișoara – Regiunea Vest

europe_direct_tile_new-01În calitatea de prim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetățeni, Centrul de Informare Europe Direct Timișoara – Regiunea Vest  oferă  informații, consiliere, asistență și răspunsuri la întrebări privind UE, în special cu privire la drepturile cetățenilor UE, prioritățile UE generale și anuale, legislația sa, politicile, programele și oportunitățile sale de finanțare.

De asemenea, centrul stimulează dezbaterea problematicilor de interes pentru UE și cetățeni, prin organizarea de conferințe și evenimente în regiunea deservită – județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, și canalizează răspunsurile cetățenilor către UE.

Rețeaua Europe Direct reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeană pentru informarea cetățenilor și comunicarea cu aceștia la nivel local. Rețeaua cuprinde, la nivelul Uniunii Europene, 500 Centre de Informare Europe Direct, 400 de Centre de Documentare Europeană și 700 de membri Team Europe.

Centrele de Informare Europe Direct (EDIC) oglindesc legătura pe care Comisia Europeană o are la nivel local cu cetăţenii. Europe Direct este o reţea la îndemâna publicului larg, o reţea a cărei menire este să comunice cu aceştia despre drepturile şi obligaţiile pe care le au în calitatea lor de cetăţeni europeni. La nivelul UE funcţionează 435 de Centre de Informare Europe Direct.

În România, reţeaua EDIC are 25 de centre răspândite geografic în toate zonele ţării. Centrele dezvoltă anual programe de comunicare dedicate copiilor, tinerilor, precum şi celor interesaţi de politicile europene, asigurând astfel pentru publicul local un prim contact cu informaţia europeană. De asemenea, centrele oferă feedback instituţiilor Uniunii, comunicând la nivel central care sunt cele mai frecvente solicitări ale cetăţenilor.

Reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România, iar structurile-gazdă ale centrelor sunt selectate periodic în urma unei cereri de propuneri. Ultimul apel s-a desfăşurat în 2017, noile centre fiind selectate pentru o perioadă de trei ani, 2018-2020.

La nivel european, Reţeaua Europe Direct este alcătuită din: Centrul de Contact Europe Direct, Centrele de Informare Europe Direct, Centrele de Documentare Europeană şi membrii Team Europe.

În România, cele 25 de Centre de Informare Europe Direct, 20 Centre de Documentare Europeană şi cei 25 de experţi în politici europene Team Europe reprezintă interfaţa Comisiei cu cetăţenii la nivel local şi au misiunea de a promova o cetăţenie europeană informată şi activă. Aceste reţele oferă informaţii generale şi specializate privind UE şi fac trimitere la surse de informare specializate, conştientizează publicul şi promovează dezbaterea pe teme europene.

Serviciul Europe Direct răspunde la întrebările cetăţenilor punând la dispoziţie numărul de telefon cu apel gratuit 00800 67891011, un formular de contact, precum şi un serviciu de asistenţă online. Centrele Europe Direct:

  • oferă informaţii generale pe teme ale Uniunii europene în toate limbile oficiale;
  • oferă răspunsuri la întrebări despre legislaţia, politicile şi fondurile europene;
  • organizează evenimente de comunicare pe teme europene;
  • comunică instituţiilor Uniunii reacţiile publicului local sub formă de întrebări, opinii şi sugestii;
  • oferă acces gratuit şi asistenţă pentru accesarea paginilor web ale instituţiilor Uniunii Europene şi altor resurse europene online;
  • oferă publicaţii şi broşuri pe subiecte europene;
  • promovează dezbateri locale despre activitatea şi politicile Uniunii Europene.
  • Oferă numele, adresele si numerele de telefon ale organizaţiilor la care aţi putea eventual să faceţi apel.

Reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România, persoană de contact: Ioana Marchiş, e-mail ioana.marchis@ec.europa.eu, telefon 021 203 54 92. Lista completă a Centrelor de Informare Europe Direct din România poate fi consultată aici.

Mai mult