RESPECT: Educație și incluziune prin e-learning

  • Home
  • POSCCE
  • RESPECT: Educație și incluziune prin e-learning
02Sep
0Comments

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 1 „Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor”, Operațiunea I „Sprijinirea accesului la internet și la serviciile conexe”.
Contractul de finanțare este încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, și se implementează în Municipiul Timișoara, pe o durata de 4 luni.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității programelor de formare susținute de fundație, prin actualizarea conexiunii la internet de bandă largă (broadband), modernizarea infrastructurii TIC și realizarea unui nou website de prezentare a fundației.
Noul website www.studentplus.ro are ca termen de realizare data de 30.10.2014
Anunțul de începerea proiectului poate fi descărcat >>> aici
Anunțul de finalizare a proiectului poate fi descărcat >>> aici

POSCCE“Acest proiect este co-finanțat de către Uniunea Europeană. Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.”

02Sep
0Comments

The project is co – financed by the European Regional Development Fund through the Sectoral Operational Programme “Increase of Economic Competitiveness” Axis III “Information and communication technology for public and private sectors”, Key Area of ​​Intervention 1″ Support the use of information technology and communications “operation I” support internet access and related services.”
The financing agreement is concluded with West Regional Development Agency, as Intermediary Body, on behalf and for the Ministry of European Funds, as Managing Authority, and is implemented in the City of Timisoara, for a period of four months .
The overall objective is to increase the quality of the training programs offered by the foundation, by updating the broadband Internet connection , upgrading the ICT infrastructure and developing a new presentation website for our organisation.
The new website www.studentplus.ro is due for implementation on 10/30/2014
The notice of commencement of the project can be downloaded >>> here
The end of project notice can be downloaded >>> here

POSCCEThis project has been funded with support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”