School of Intercultural Learning

02Feb
0Comments

The Schoool of Intercultural Learning project is part of the Youth in Action Programme, Action 2, the European Voluntary  Service. Through this project, 2 EVS volunteers from Romania had the opportunity to be involved in activities of The Institute for Humanitarian Development in Moscow, Russia. Their activities consisted in conducting discussion groups, trainings and presentations in universities, schools and in various organisations in Moscow. They participated to cultural events and exchanges organised by the host organisation. The duration of their EVS programme was of 8 months, respectively 10 months. They started April 2011 and finished February 9th, 2012.

LogoTiA(1)LogoProgramTiA(1)“This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

02Feb
0Comments

Proiectul School of Intercultural Learning este un proiect derulat și co-finanțat prin programul Tineret în Acțiune, Acțiunea 2, Serviciul European de Voluntariat. În cadrul acestui proiect, au participat doi voluntari români, alături de voluntari din Spania, Italia și Marea Britanie. Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea personală prin cunoașterea unei noi culturi și prin implicarea în activitățile Institutului pentru Dezvoltare Umanitară (The Institute for Humanitarian Development) din Moscova, Federația Rusă. Voluntarii români au participat la grupuri de discuții, training-uri și prezentări în universități, școli și organizații din Moscova. Durata stagiului 8 luni, în perioada aprilie 2011-februarie 2012.

 LogoTiA(1)LogoProgramTiA(1)Acest proiect este finanțat cu susținere din partea Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.