RESPECT: Educație și incluziune prin e-learning

  • Home
  • POSCCE
  • RESPECT: Educație și incluziune prin e-learning
02Sep
0Comments

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 1 „Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor”, Operațiunea I „Sprijinirea accesului la internet și la serviciile conexe”.
Contractul de finanțare este încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, în calitate de Organism Intermediar, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, și se implementează în Municipiul Timișoara, pe o durata de 4 luni.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității programelor de formare susținute de fundație, prin actualizarea conexiunii la internet de bandă largă (broadband), modernizarea infrastructurii TIC și realizarea unui nou website de prezentare a fundației.
Noul website www.studentplus.ro are ca termen de realizare data de 30.10.2014
Anunțul de începerea proiectului poate fi descărcat >>> aici
Anunțul de finalizare a proiectului poate fi descărcat >>> aici

POSCCE“Acest proiect este co-finanțat de către Uniunea Europeană. Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.”

Sidebar "proiecte_sidebar" is empty.