Archive

Impreuna pentru comunitate! Dezvoltarea de competente specifice pentru tinerii voluntari in tabere

31Jul
0Comments

In perioada iulie-octombrie 2017, Federatia YMCA Romania impreuna cu partenerii Asociatia YMCA Baia Mare, Fundatia Student Plus Timisoara si Asociatia Young Initiative implementeaza proiectul ”Impreuna pentru comunitate! Dezvoltarea de competente specifice pentru tinerii voluntari in tabere” care...

More

Recuperarea sportului traditional romanesc: OINA, in marile orase din Romania

19May
0Comments

Titlul proiectului: Recuperarea sportului traditional romanesc: OINA, in marile orase din Romania Perioada de derulare: 15.06.2016 – 15.11.2016 Beneficiar: Fundatia Student Plus Proiect cofinantat de Administratia Fondului Cultural National  Proiectul derulat de Fundatia Student Plus, impreuna...

More

CHOOSE YOUR WAY, CHOOSE YOUR FUTURE 2015-2016

16Feb
0Comments

Proiectul CHOOSE YOUR WAY, CHOOSE YOUR FUTURE a fost dezvoltat pentru tineri cu oportunități reduse, care se confruntă cu situații dificile psihosociale, sărăcia, excluziunea socială, nevoi speciale și șomajului. Scopul nostru a fost de a lucra asupra competențelor care vor ajuta tinerii în...

More

EVS project CHOOSE YOUR WAY, CHOOSE YOUR FUTURE 2015-2016

16Feb
0Comments

CHOOSE YOUR WAY, CHOOSE YOUR FUTURE project was developed for young people with fewer opportunities that are facing difficult psychosocial situations, poverty, social exclusion, special needs and unemployement. Our aim was to work on the competences that will help young people in the process of inclusion...

More

Craciun pentru fiecare: sprijin material pentru persoanele dezavantajate din comunitatea locala – 2015

02Jan
0Comments

Titlul proiectului: “Craciun pentru fiecare: sprijin material pentru persoanele dezavantajate din comunitatea locala – 2015” Sponsor: SC Profi Romfood SRL Numar de beneficiari: peste 5000 de copii, familii si persoane varstnice din categorii dezavantajate din judetele Timis, Arad, Bihor,...

More

Christmas for everyone: material support for the disadvantaged people in our community – 2015

02Jan
0Comments

Project Title: “Christmas for everyone: material support for the disadvantaged people in our community – 2015” Sponsor: SC Profi Romfood SRL Number of beneficiaries: over 5000 disadvantaged children, families and elderly people from counties Timis, Arad, Bihor, Cluj-Napoca and Bucharest...

More

The Seniors’ Academy

08May
0Comments

“We’re never too old to learn !” Foreign language learning and the digital competencies are requirements for the modern European citizen. By facilitating the access of the senior citizens to these courses, we aim at helping them gain intellectual knowledge as well as creating opportunities...

More

RESPECT: Educație și incluziune prin e-learning

02Sep
0Comments

Proiectul este co-finanțat din Fondul European de dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 1 „Susținerea utilizării...

More

RESPECT: Education and inclusion through e-learning

02Sep
0Comments

The project is co – financed by the European Regional Development Fund through the Sectoral Operational Programme “Increase of Economic Competitiveness” Axis III “Information and communication technology for public and private sectors”, Key Area of ​​Intervention 1″...

More

Ulysses’ Gaze: Stories of Migration through East-European Cinematography

08Oct
0Comments

Ulysses’ Gaze: Stories of Migration through East-European Cinematography is a Grundtvig project, which is a section of the Life Long Learning Programme. The project takes place between October 2013 and June 2015. It is the result of a partnership between 5 organizations in 5 countries: Belgium,...

More

Pages: 1 2 3 4 5